English Chinese (Traditional) French Vietnamese
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
Lý Chánh Vân
This content requires Flash Player!
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Flash Player.
Download Adobe Flash Player now!

Sinh năm 1979 tai Tp.HCM – Việt Nam

Tốt Nghiệp Trường ĐHKH_XH&NV TP HCM Khoa Trung

Nay là : -  Hội viên Hội Mỹ Thụât Tp.Hồ chí minh.

-         Phó chủ nhiệm CLB Nhiếp Ảnh Q5.

-         Hội viên Hội Họa Sĩ Nữ Quốc Tế. 

Họat đông trong CLB Mỹ Thuât Người Hoa và CLB Nhiếp Ảnh ở Q5

Thường xuyên đi sáng tác ở các tỉnh thành, trong nước và ngòai nước .

- Tham gia triển lãm nhiều lần CLB mỹ thuật Q5 ,tại TTVH Q5 và tại Hội mỹ thuật TP,

- Năm 2008 triển lãm mỹ thuật Quốc Tế Của Họa sĩ Nữ tại Bảo tàng mỹ thuật, Bắc Kinh – Trung Quốc.

- Năm 2009 triển lãm nhóm học viên Thầy Lý Tùng Niên tại hội mỹ thụât Tp.

- Năm 2010 triển lãm mỹ thuật Quốc Tế Của Họa sĩ Nữ tại Trường đại học Postland Oregon - Mỹ .

- Năm 2011 triển lãm mỹ thuật Họa sĩ Nữ tại Bảo tàng mỹ thuật Tp.

- Năm 2011 triển lãm CLB mỹ thuật Người Hoa tại Hội mỹ thuật TP.

-Năm 2011 triển lam Bienal trẻ tại Trường Đại học Mỹ Thuật TP.