Self Portrait (Chân dung tự hoạ)

Kích thước : 65x65cm
Tác giả : Lý Chánh Vân
Năm sáng tác : 2012

Danh mục: