Bên sông

Năm sáng tác : 2012
Kích thước : 80x120cm
Tác giả : Lý Khắc Nhu

Danh mục: