Ayunpa – Gia Lai

Tác giả : Lý Chánh Vân
Kích thước : 60×90 cm
Năm sáng tác : 2011

Danh mục: