Kích thước : 50x70cm
Tác giả : Lý Khắc Nhu

Danh mục: