Bên sông

Kích thước : 120x120cm
Tác giả : Lý Khắc Nhu
Năm sáng tác : 2010

Danh mục: