English Chinese (Traditional) French Vietnamese
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
Đỗ Minh Hiếu
This content requires Flash Player!
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Flash Player.
Download Adobe Flash Player now!

 Họa Sĩ Đỗ Minh Hiếu

Sinh ngày 1974 tại Sài Gòn 

Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp (khoa hội hoạ ) NK ( 1992 – 1995 ) tại trường CĐ Văn Hoá Nghệ Thuật TP. HCM

Tốt nghiệp cử nhân hội hoạ tại trường đại học Mỹ Thuật TP.HCM. NK ( 1997- 2002 )

Hội viên hội Mỹ Thuật TP.HCM 2003

Hiện nay giảng dạy Hội Hoạ tại hội Mỹ Thuật TP.HCM

 


Họat Động Nghệ Thuật:

-Tham gia trại sáng tác do Hội Mỹ Thuật tổ chức hang năm.
-2008: Triển lãm Câu Lạc Bộ hoạ sĩ trẻ
-2008: Triển lãm “Thành Phố Trẻ ” tại Hội Mỹ Thuật
-2007: Triển lãm khu vực phía Nam
-2006: Triển lãm tranh Gốm tại Hội Mỹ Thuật
-2006: Triển lãm tranh Gốm khu vực phía Nam lần I tại khu du lịch Văn Thánh
-2006: Triển lãm khu vực phía Nam
-2005: Triển lãm Câu Lạc Bộ hoạ sĩ trẻ
-2004: Triển lãm khu vực phía Nam
-2004: Triển lãm từ thiện do hội Từ Thiện Vạn Xuân tổ chức
-2002: Triển lãm sinh viên toàn quốc tại Hà Nội