English Chinese (Traditional) French Vietnamese
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
Chế Công Lộc
This content requires Flash Player!
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Flash Player.
Download Adobe Flash Player now!

Họa Sĩ Chế Công Lộc

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-          1986 : Tốt Ngiệp Đại Học Mỹ Thuật TP.HCM.

-          1993 : Triển lãm Từ Thiện Bệnh viện miễn phí.cho Trẻ em Nghèo và người Già Neo Đơn.

-          1994 : Triển lãm đấu giá tranh tại Dinh Thống Nhất

-          1995 : Triển lãm Quốc gia tại Hà Nội.

-          1996 : Triển lãm tại Bảo Tàng Mỹ thuật TP.CHM

-          1997 : Triển lãm Họa sĩ Trẻ lẩ kết nạp Hội Viên tại Hội MT TP.HCM.

-          1998 : Triển lãm kỷ Niệm 300 năm TP SàiGòn Tại TP. HCM.

-          1999 : Triển lãm tác phẩm Cầu Mỹ Thuận Khánh thành.