English Chinese (Traditional) French Vietnamese
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
Nguyễn Minh Phương
This content requires Flash Player!
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Flash Player.
Download Adobe Flash Player now!

 Họa Sĩ Nguyễn Minh Phương

 Sinh năm 1964 tại Sài gòn.

Tốt nghiệp trường Mỹ Thuật TP.HCM.

Tu nghiệp tại Pháp năm 1996.

Hội viên hội Mỹ Thuật TP.HCM.


Họat Động Nghệ Thuật :

-          05 – 2005 : Triển lãm tại Monash University ,Autralia.

-          08 – 2002 : Triển lãm ở Canada,do Montreal University tổ chức,được tài trợ trong chương trình về phát triển nguồn nhân lực trong qui họach đô thị.

-          02 – 2001 : Triển lãm “ kết thúc của sự Tặng thưởng : ( The end of Growth ) tại Bảo Tàng Nghệ Thuật ,Đại Học Chiang Mai – Thái Lan,và tại Trung Tâm Nghệ Thuật của trường Đại Học Silpakorn,Bangkok.

-          03 – 1999 : Triển lãm “ Gap Việt Nam “,Berlin, Germany.

-          09 – 1997 : Triển lãm cá nhân “ Moc Lên “ Kông gian xanh gallery ,bảo tang mỹ thuật Tp.HCM.

-          05 – 1996 : Triển lãm cá nhân “ linh hồn của Thiên Nhiên “,tại Marseille, Pháp.

-          10 – 1994 : Triển lãm nghệ thuật đương đại Việt Nam và Quốc Tế, do AFAA ( hiệp hội Họa sĩ Hữu nghị Châu Á ).

-          05 – 1994 : Triển lãm “ Việt Nam Festival “ tại Hong kong .

-          05 – 1994 : Triển lãm cá nhân tại Espace NK, hội mỹ thậut TP.HCM.