English Chinese (Traditional) French Vietnamese
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
Nguyễn Huy Khôi
This content requires Flash Player!
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Flash Player.
Download Adobe Flash Player now!

Họa Sĩ Nguyễn Huy Khôi

Sinh năm 1962 

Tốt nghiệp Trung cấp Mỹ Thuật,trường cao đẳng nỹ thuật TP.HCM 1983.

Tốt nghiệp Học viện Mỹ Thuật Quốc Gia Moscow mang tên A.V Souriros,Cộng hòa lien bang Nga 1992

Hội viên hội mỹ thuật Việt Nam.

Hội viên hội mỹ thuât TP.HCM / Họat động nghệ thuât

-2009 : Triển lãm “Hành trình mới – Sơn ta tổng hợp” Bảo Tàng Mỹ Thuật TP.HCM.

-2008 : Triển lãm trại sáng tác thường niên, hội Mỹ Thuật Tp.HCM

-2008 : Trieån laõm “ Muøa Xuaân “hội Mỹ Thuật Tp.HCM

-2007 : Triển lãm “thành phố trẻ”, hội Mỹ Thuật Tp.HCM
-2006 : Triển lãm “tác phẩm mới 2006” hội Mỹ Thuật Tp.HCM, tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Tp.HCM.
          -Triển lãm “tranh gốm 2006” hội Mỹ Thuật Tp.HCM
-2005 : Triển lãm trại sáng tác Quốc tế- Phan thiết tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Tp.HCM.
-2003 : Triển lãm trại sáng tác thường niên, hội Mỹ Thuật Tp.HCM
-2002 : Triển lãm trại sáng tác thường niên, hội Mỹ Thuật Tp.HCM.
-2000 : Triển lãm mỹ thuật toàn quốc tại Hà Nội.
-1998 : Triển lãm “đồ họa 1998” tại hội Mỹ Thuật Tp.HCM.
-1997 : Triển lãm họa sĩ trẻ TP.HCM, tại Trường Mỹ Thuật Tp.HCM.
-1996 : Triển lãm họa sĩ trẻ TP.HCM, tại hội Mỹ Thuật Tp.HCM
           -Triển lãm “đồ họa 1996” tại hội Mỹ Thuật Tp.HCM
-1993 : Triển lãm 5 họa sĩ trẻ TP.HCM, tại hội Mỹ Thuật Tp.HCM
          -Triễn lãm chung “ tranh và đồ gốm”, tại hội Mỹ Thuật Tp.HCM
-1984 : Triễn lãm họa sĩ trẻ Tp.HCM, tại Bảo Tàng Mỹ Thuật, TpHCM