English Chinese (Traditional) French Vietnamese
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
Trần Phương Mỹ
Trần Phương Mỹ
This content requires Flash Player!
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Flash Player.
Download Adobe Flash Player now!

Sinh năm 1947 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chuyên ngành: tranh thủy mạc

Và trong năm 1975, tôi đã kết hôn với bức tranh sơn dầu hướng dẫn của tôi ở câu lạc bộ, Khắc Nhu, người sẵn sàng tiếp tục chia sẻ tài năng của mình dạy tôi vẽ và sơn cho phần còn lại của cuộc đời mình.

Từ năm 1973 đến năm1975, tôi được tiếp xúc với các khái niệm và kỹ năng vẽ cơ bản tại câu lạc bộ Kiến Thành, quận 5, đây cũng là nơi tổ chức các lớp học cho những thanh niên Việt Nam-Trung Quốc yêu thích nghệ thuật. Tại câu lạc bộ, tôi không chỉ học được ký họa và tranh sơn dầu, tôi còn học được tranh thủy mạc và thử nghiệm các chất liệu trong tranh. Nhằm tăng cường các kỹ năng hội họa và chia sẻ những yêu thích của tôi trong nghệ thuật sáng tác, tôi đã áp dụng các kỹ thuậtđã học được từ các lớp học nghệ thuật của câu lạc bộ dạy trong trường tiểu học.Vào năm 1975, tôi đã kết hôn với thầy giáo tranh sơn dầu tại câu lạc bộ, Khắc Nhu, người luôn sẵn sàng tiếp tục chia sẻ tài năng của mình dạy tôi vẽ phần còn lại của cuộc đời mình.

Năm 1991, niềm đam mê trong sáng tạo nghệ thuật và các bộ sưu tập của chúng tôi đã mang lại cho chúng tôi để bắt đầu một cuộc hành trình mới trong kinh doanh phòng trưng bày nghệ thuật KyLong Art Gallery đã được mở ở thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ đó, ngoài tác phẩm nghệ thuật của chúng tôi trưng bày tại các sự kiện khác, mỗi năm, chúng tôi tổ chức triển lãm và các sự kiện lớn tại KyLong Art Gallery đặc biệt cho các nghệ sĩ Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm nay, KyLong Art Gallery một trong các phòng trưng bày có tính năng nằm ở ven sông Sài Gòn tại làng Ham Artist Long. Kể từ tháng 2 năm 2011, KyLong Art Gallery đã trở thành một nghệ thuật đánh giá cao chỉ phổ biến thành phố Hồ Chí Minh cho những người yêu nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới

From 1973 to 1975, I was introduced to basic drawing concepts and skills at District 5 Kien Thanh Club (continuing education) where interest classes were held for Vietnamese-Chinese adults. At the club, I had not only learned sketching and oil painting, I had also learned watercolor painting and materials experimenting used in painting. To further strengthen my painting skills and sharing my interest in art creations, I had applied the techniques I learned from the Club to the general art classes that I was teaching in the elementary school. And in 1975, I got married with my oil painting instructor at the Club, Ly Khac Nhu, who willing to continue sharing his talent and teach me drawing and painting for the rest of his life.

In 1991, our passion in art creations and collections has brought us to start a new journey in art gallery business and KyLong Art Gallery was opened in Ho Chi Minh City. Since then, in addition to have our artworks exhibited at other events, every year, we host major exhibitions and events at KyLong Art Gallery especially for Chinese Artists in Ho Chi Minh City.

Today, KyLong Art Gallery is one of the featuring galleries located at Saigon riverside in Ham Long Artist Village. Since February 2011, KyLong Art Gallery has become a popular art appreciation designation in Ho Chi Minh City for art lovers from around the world.

experimenting

In 1991, our passion in art creations and collections has brought us to start a new journey in art gallery business and KyLong Art Gallery was opened in Ho Chi Minh City. Since then, in addition to have our artworks exhibited at other events, every year, we host major exhibitions and events at KyLong Art Gallery especially for Chinese Artists in Ho Chi Minh City.

Today, KyLong Art Gallery is one of the featuring galleries located at Saigon riverside in Ham Long Artist Village. Since February 2011, KyLong Art Gallery has become a popular art appreciation designation in Ho Chi Minh City for art lovers from around the world.

Education:

From 1973 to 1975: District 5 Kien Thanh Club, Ho Chi Minh City.

Memberships:

Member of District 5 Fine Arts Club, Ho Chi Minh City.

Exhibitions:

2010: Annual Collective Exhibition - Ho Chi Minh City Fine Arts Association.

2008: Annual Collective Exhibition - Ho Chi Minh City Fine Arts Association.

Since 2004: Annual Collective Exhibition – District 5 Fine Arts Club, Ho Chi Minh City.