English Chinese (Traditional) French Vietnamese
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
Phan Đình Phúc
This content requires Flash Player!
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Flash Player.
Download Adobe Flash Player now!

 Họa Sĩ Phan Đình Phúc

 

Sinh năm : 1977

Tốt nghiệp trường Đại Học Mỹ Thuật TP.HCM.

Hội viên hội mỹ thuật TP.HCM.


Họat Động Nghệ Thuật .

- 2008 : Triển lãm câu lạc bộ Họa sĩ trẻ ,tại hội MT Tp.HCM

- 2007 : Triển lãm Festival Mỹ thuật trẻ : Tòan Quốc “ Hà Nội.

- 2007 : Triển lãm “Gốm Phương Nam “ Tại Văn Thánh.

- 2007 : Triển lãm Festival Trẻ, tại Văn thánh.

- 08.2006: Triển lãm Khu Vực VI tại Bảo Tàng MT TP.HCM.

- 06.2006: Triển lãm Họa sĩ Trẻ TP.HCM.

- 12.2005 : Triễn lãm “ OF charitable Fine art “

- 2005 : Triển lãm 30 năm Mỹ thuật TP.HCM.

- 2005 : Triễn lãm ‘ Couverge 2005 “ tại không gian xanh.

- 2003 – 2004 : Triển lãm Khu Vực VI tại Bảo Tàng MT TP.HCM.

- 2001 : Triển lãm Mỹ Thuật tại Korea ,tổ chức NOKIA.

- 2001 : Triển lãm Mỹ thuật sin viên Tòan Quốc.

- 2000 : Triểm lãm Mỹ thuật NOKIA Việt Nam.